Пошук

Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на купівлю-продаж товарів на відстані через мережу Інтернет

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором ТОВ «ТАН» (ЄДРПОУ 14247520, 14014, м. Чернігів, вул. Ушинського, 20), надалі за текстом – “ПРОДАВЕЦЬ” та адресований фізичним та/або юридичним особам України, надалі за текстом “ПОКУПЕЦЬ“. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх фізичних та/або юридичних осіб. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на сайті tan.com.ua та/або сплата грошових коштів за Товар обраний та замовлений на сайті tan.com.ua є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче за текстом.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Під поняттям «Товар» в рамках цього Договору розуміються товари, представлені на сайті tan.com.ua, щодо яких вказана ціна, назва та опис і, які доступні до придбання. Також товар може супроводжуватись його зображенням.

1.2. Під поняттям «Інтернет-магазин» в рамках цього Договору розуміється відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на сайті tan.com.ua, який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, умовами та строками доставки, гарантійними зобов’язаннями тощо, зробити відповідне замовлення та сплатити за нього на підставі виставленого рахунку.

1.3. Під поняттям «Передплата» в рамках цього Договору розуміється попереднє замовлення та оплата товару, наявність якого передбачається в терміни, що вказані в опису Товару.

1.4. Під поняттям «Кошик» в рамках цього Договору розуміється частина Інтернет-магазину, що відповідає за відслідковування та відображення в реальному часі вибраних ПОКУПЦЕМ товарів для придбання із зазначенням загальної вартості на них.

1.5. Під поняттям «Замовлення» в рамках цього Договору розуміється визначений ПОКУПЦЕМ за допомогою Кошика перелік Товарів, їх кількість із зазначенням ПІБ ПОКУПЦЯ та його контактних даних та/аюо реквізитів юрособи.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продавати ПОКУПЦЮ Товар, що є предметом продажу за цим Договором, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купувати названий Товар та оплачувати його ціну.

2.2. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що Товар не переданий під заставу, не знаходиться в спорі, під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.

2.3. ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ підтверджують, що цей Договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

2.4. ПРОДАВЕЦЬ підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність в разі порушення прав ПОКУПЦЯ в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103 даний документ є офертою, а факт здійснення ПОКУПЦЕМ замовлення, в усній (по телефону або в офісі) або письмовій (через сайт або електронну пошту) і отримання даного замовлення ПРОДАВЦЕМ – є повним та безперечним прийняттям цього публічного договору та інформації викладеної на сайті.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Усі інформаційні матеріали, представлені в Інтернет-магазині, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про властивості і характеристики Товару, включаючи кольори, розміри й форми. У випадку виникнення у ПОКУПЦЯ питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, ПОКУПЕЦЬ повинен звернутися до ПРОДАВЦЯ. 

4.2. Оформлення ПОКУПЦЕМ Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повне ознайомлення ПОКУПЦЯ з технічними характеристиками Товара, його функціональним можливостями, з інформацією про терміни поставки та умови гарантійного обслуговування.

4.3. У випадку відсутності замовлених Товарів на складі ПРОДАВЦЯ, у тому числі із причин, що не залежать від ПРОДАВЦЯ, ПРОДАВЕЦЬ вправі анулювати зазначений Товар із Замовлення ПОКУПЦЯ, і повідомити про це ПОКУПЦЯ шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою, зазначеної при реєстрації ПОКУПЦЯ та/або адресою, вказаною ПОКУПЦЕМ у інший спосіб на сайті. 

4.4. Замовлення вважається виконаним у момент фактичної передачі Товарів, що входять до складу Замовлення, ПОКУПЦЕВІ на підставі виданої ПРОДАВЦЕМ видаткової (товарної) накладної. По виконанні Замовлення зобов’язання ПРОДАВЦЯ перед ПОКУПЦЕМ вважаються виконаними. 

4.5. Право власності на Товар переходить від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ в момент передачі Товару. Підтвердженням переходу права власності на Товар служить підпис ПОКУПЦЯ в накладній (квитанції, реєстру доставки, тощо), виданої ПРОДАВЦЕМ, транспортною або кур’єрською компанією. Ризики втрати або випадкового пошкодження Товару переходять від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ в момент передачі транспортній або кур’єрській компанії.

4.6. Прийнявши умови цього Договору ПОКУПЕЦЬ надає ПРОДАВЦЮ свою згоду на право збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати надану ПОКУПЦЕМ інформацію (у тому числі персональні дані ПОКУПЦЯ) у зв’язку з виконанням цього Договору:

4.6.1. Необхідну приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг ПРОДАВЦЮ відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та ПРОДАВЦЕМ договорів;

4.6.2. Необхідну в інших випадках відповідно до вимог законодавства України.

 1. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Ціна кожного окремого Товару визначається ПРОДАВЦЕМ на свій розсуд і надається на запит.

5.2. Ціна Товару та Замовлення встановлюється в гривнях України.

5.3. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

5.4. ПОКУПЕЦЬ проводить 100 % оплату товару відповідно до Замовлення на підставі рахунка ПРОДАВЦЯ, якщо інше не зазначено в рахунку на оплату.

5.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження 100 % оплати за Товар на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ. Факт такої оплати свідчить про згоду ПОКУПЦЯ з умовами цього Договору.

5.6. Доставка Замовлення ПРОДАВЦЕМ виконується після 100 % оплати Замовлення.

5.7. У випадку невірної вказівки ціни замовленого ПОКУПЦЕМ Товару, ПРОДАВЕЦЬ із першою нагодою інформує про це ПОКУПЦЯ для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв’язатися із ПОКУПЦЕМ дане Замовлення вважається анульованим. Якщо Замовлення було оплачено, ПРОДАВЕЦЬ повертає ПОКУПЦЕВІ оплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок ПОКУПЦЯ або іншим прийнятним способом.

5.8. Ціна Товару в Інтернет-магазині може бути змінена ПРОДАВЦЕМ в односторонньому порядку. 

5.9. До моменту зарахування коштів ПОКУПЦЯ на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ товар не резервується. ПРОДАВЕЦЬ не може гарантувати доступність Товару на складі ПРОДАВЦЯ в кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, в наслідок чого, можуть збільшитися строки обробки Замовлення. Якщо буде потреба здійснення повернення коштів ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЕВІ для здійснення повернення коштів ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний повідомити ПРОДАВЦЕВІ реквізити банківського рахунку, на який ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний перерахувати грошові кошти.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ

6.1.Обов’язки ПРОДАВЦЯ:

6.1.1. Надавати правдиву інформацію щодо Товарів, умов доставки та цін на них. 

6.1.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

6.1.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов’язання відповідно до умов цього Договору.

6.1.4. У випадку зміни строку поставки, негайно (не пізніше чим три банківські дні) інформувати ПОКУПЦЯ про зміну умов поставки з метою одержання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в частині. ПРОДАВЕЦЬ інформує ПОКУПЦЯ за допомогою телефонного або електронного зв’язку.

6.2.Обов’язки ПОКУПЦЯ:

6.2.1. Надавати ПРОДАВЦЮ достовірну, правдиву та коректну інформацію, в т.ч. при реєстрації в Інтернет-магазині.

6.2.2. Оплачувати Товар, відповідно до Замовлень, за зазначеними у них цінами.

6.2.3. При отриманні замовлення від кур’єра провести зовнішній огляд цілісності упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару, відсутності механічних ушкоджень та повноти його комплектності.

6.2.4. У випадку наявності претензій вимагати від представника служби доставки скласти Акт в довільній формі в 3-х екземплярах. Акт повинен бути підписаний ПОКУПЦЕМ та співробітником перевізника. При можливості недоліки повинні бути зафіксованими засобами фото- або відео зйомки.

6.2.5. У випадку передачі ПРОДАВЦЕМ Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортимент, комплектність, тарі й (або) упакуванню Товару, – не пізніше 5-ти, наступним за днем купівлі (одержання), календарних днів повідомити ПРОДАВЦЯ про ці порушення. При цьому товар має бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей та всіх ярликів, пломб и т.п.

6.2.6. Надати точні паспортні данні для можливості отримати замовлення в офісі кур’єрської компанії, які розміщенні на його сайті та особисто з’явитися з паспортом.

6.3. Права ПОКУПЦЯ:

6.3.1. Вимагати повернення передоплати у випадку неможливості виконання ПРОДАВЦЕМ умов Замовлення.

6.3.2. Внести зміни до Замовлення до його оплати. 

6.3.3. До передачі Товару відмовитися від виконання Договору за умови відшкодування ПРОДАВЦЕВІ транспортних витрат, понесених ПРОДАВЦЕМ у зв’язку зі здійсненням дій по виконанню цього Договору. 

6.4. Гарантійні зобов’язання.

Гарантійний строк на Товар відліковується від дати поставки та складає 12 (дванадцять) місяців або інший термін в залежності від моделі. Уточнений гарантійний строк на основний виріб та комплектуючі до нього зазначаються в гарантійному зобов’язанні ПРОДАВЦЯ. При виявленні протягом встановленого гарантійного строку недоліків Товару, ПОКУПЕЦЬ В 5-и денний термін сповіщає про це ПРОДАВЦЯ. Якщо виявлені дефекти Товару, не пов’язані з порушенням ПОКУПЦЕМ правил користування, транспортування або зберігання Товару, зазначених в інструкції з експлуатації та гарантійному зобов’язанні, ПРОДАВЕЦЬ за свій рахунок відремонтує, або замінить дефектний Товар (його частини). Виконання гарантійного ремонту здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів, а в разі необхідності поставки Товару або запасних частин для заміни з заводу-виготовлювача – не пізніше 20 (двадцяти) банківських днів з дня отримання ПРОДАВЦЕМ дефектного Товару.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збиток, заподіяний ПОКУПЦЕВІ внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених в Інтернет-магазині.

7.2. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлення та своїх зобов’язань за цим Договором в разі надання ПОКУПЦЕМ недостовірної, неправдивої та некоректної інформаціі.

7.3. Сторони відповідають за виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до діючого законодавства України.

7.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання цього Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов’язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами. 

 1. РОЗГЛЯД СПОРІВ

8.1. У випадку виникнення питань і претензій з боку ПОКУПЦЯ він повинен звернутися до ПРОДАВЦЯ по телефону або в інший доступний спосіб.

8.2. Сторони приймуть усі міри до розгляду спорів та розбіжностей, які можуть виникнути при виконанні зобов’язань за цим Договором або у зв’язку із цим, шляхом переговорів. 

8.3. У випадку якщо Сторони не прийшли до згоди, усі спори підлягають розгляду відповідно до процедури, передбаченої законодавством України. 

 1. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (здійснення замовлення) і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання. 

9.2. У випадку виникнення питань і претензій з боку ПОКУПЦЯ він повинен звернутися до ПРОДАВЦЯ за телефоном або в інший доступний спосіб.

9.3. Цей Договір, розміщений на використовуваному ПРОДАВЦЕМ Інтернет-магазині на сайті tan.com.ua є публічною офертою. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру цього Договору на паперовому носії, із проставленими підписами сторін, у випадку проведення по ньому фактичної оплати ПОКУПЦЕМ, не є підставою вважати цей Договір не укладеним.

9.4. Визнання судом недійсності якого-небудь пункту цього Договору не спричиняє недійсність інших пунктів.

9.5. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.

9.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. У випадку, якщо будь-яке положення цього Договору являється або стає недійсним, незаконним, втрачає юридичну силу, це не є підставою для визнання недійсним цього Договору вцілому. В цьому випадку недійсні положення замінюються новими згідно чинного законодавства, що якомога точніше відповідають змісту та цілям положень, що замінюються.

Account details will be confirmed via email.

Зворотній зв'язок

  This site is registered on wpml.org as a development site.