Роль шеф-монтажу та пусконалагоджувальних робіт у створенні ефективної лінії для виробництва олії

Якісний монтаж обладнання, що входить до складу лінії для виробництва олії, забезпечує безперебійну експлуатацію всіх її компонентів. Правильне виконання монтажу з дотриманням вимог і стандартів та проведенням пусконалагоджувальних робіт можливо виконати тільки під контролем спеціалістів зі сторони виробника.

Що таке шеф-монтаж

Шеф-монтаж – це технічне керівництво та авторський нагляд, які здійснюються на всіх етапах виконання монтажних робіт. Вони виконуються компетентними представниками компанії-виробника обладнання. Шеф-монтаж – це близько 50% всіх робіт, що виконуються спеціалістами технологічного інжинірингу та конструкторської розробки. Особливість шеф-монтажу – комплексність різноманітних операцій, завдяки якій забезпечується якість та ефективність роботи технологічних ліній.

Зазвичай в обов’язки спеціаліста шеф-монтажу входить:

 • перевірка наявності технічної документації, а також комплектності устаткування згідно з пакувальними листами, усунення розбіжностей;
 • перевірка обладнання на цілісність та відсутність дефектів, які з’явилися при транспортуванні;
 • нагляд за процесом виконання монтажу та надання консультацій при вирішенні технічних питань;
 • контроль якості виконання монтажу;
 • допомога в налаштуванні обладнання;
 • організація навчання персоналу особливостям експлуатації обладнання та його обслуговування.

Крім того, представники виробника, що забезпечують шеф-монтаж, контролюють дотримання термінів виконання монтажних робіт.

Роль шеф-монтажу та пусконалагоджувальних робіт у створенні ефективної лінії для виробництва олії

Етапи проведення шеф-монтажу

На сьогодні не існує єдиного регламентованого алгоритму проведення шеф-монтажу, який затверджено на законодавчому рівні. Але завдяки рокам практики можна скласти список його поетапного виконання:

 1. Знайомство з об’єктом замовника та його обстеження.
 2. Аналіз проєкту та його прив’язка до реальних умов.
 3. Перевірка методів реалізації проєкту відповідно до нормативних документів (ДСТУ, ДБН тощо).
 4. Перевірка кваліфікації персоналу компанії замовника, що виконуватиме монтажні роботи (розрядність, наявність дозволів тощо).
 5. Контроль виконання всіх етапів монтажу.

Після закінчення монтажу виконуються пусконалагоджувальні роботи, після яких проводиться налагодження експлуатаційних режимів та навчання обслуговуючого персоналу.

Переваги шеф-монтажу

Використання шеф-монтажу ґрунтовно увійшло в ужиток ділових відносин і вже встигло довести свою спроможність, а головне взаємну вигоду обом сторонам. Забезпечуючи контроль на всіх етапах виробник гарантує:

 • правильність проведення монтажних і налагоджувальних робіт;
 • дотримання персоналом замовника технологічних нюансів під час монтажу нового обладнання;
 • мінімальні терміни введення обладнання в експлуатацію;
 • підготовленість обслуговуючого персоналу до подальшої експлуатації обладнання.

Результатом технічного нагляду є мінімізація ризику простою обладнання, виникнення помилок та непередбачених витрат на їх усунення. Вартість шеф-монтажу швидко окупається тим, що запуск технологічної лінії, включаючи прилади автоматизації, відбувається без затримок в заплановані терміни.

Що таке пусконалагоджувальні роботи

Мета проведення пусконалагодження – підготовка, налаштування, запуск і налагодження змонтованого обладнання з виведенням на необхідні експлуатаційні режими у відповідності з усіма нормативними показниками для досягнення оптимального ККД, як технологічної лінії, так і її окремих одиниць, в тому числі приладів автоматизації.

Результатом якісно проведених пусконалагоджувальних робіт є виявлення можливих помилок, допущених під час монтажу, недоліків в роботі обладнання до початку його експлуатації, а також забезпечення його ефективності, безперебійного та безпечного функціонування.

Роль шеф-монтажу та пусконалагоджувальних робіт у створенні ефективної лінії для виробництва олії

Етапи пусконалагоджувальних робіт

Пусконалагоджувальні роботи складаються з кількох етапів:

 1. Підготовка. На цьому етапі відбувається підготовка програми проведення робіт, затверджується список виконавців, бригада комплектується відповідною вимірювальною апаратурою та тестувальними приладами.
 2. Локальні випробування. Проводяться індивідуальні випробування під навантаженням та на холостому ході кожної одиниці обладнання в технологічній лінії. Також на цьому етапі перевіряються прилади, що відповідальні за безпеку – автоматика, запобіжники тощо.
 3. Комплексне випробування. Відбувається запуск всього обладнання з виробництва олії, в перебігу якого відстежується стан лінії при функціонуванні в холостому режимі, при проміжному навантаженні та в умовах експлуатаційного навантаження, передбаченого технічною документацією виробника. Також під час випробувань відтворюється імітація аварійної ситуації та роботи обладнання в таких умовах.
 4. Налагодження. На цьому етапі обираються режими експлуатації для основного та допоміжного обладнання для забезпечення оптимальних умов для ефективної роботи технологічної лінії. У співпраці з інженерно-технічним персоналом компанії замовника розробляються інструкції по технічній експлуатації обладнання, а також створюються необхідні режимні карти.

На завершальному етапі пусконалагодження відбувається підготовка технічної документації: складається звіт випробувань, акти вводу в експлуатацію, закінчення пусконалагоджувальних робіт тощо.

Роль шеф-монтажу та пусконалагоджувальних робіт у створенні ефективної лінії для виробництва олії

Важливість шеф-монтажу та пусконалагоджувальних робіт для ефективної експлуатації обладнання

Для того, щоб технологічне обладнання для виробництва олії функціонувало нормально, потрібно здійснювати шеф-монтаж та пусконалагоджувальні роботи під наглядом фахівців від виробника. Завдяки комплексності підходу виробник видає довготривалу гарантію якості на своє обладнання, забезпечує гарантійне та післягарантійне обслуговування, тому що не сумнівається в тому, що технологічна лінія по виготовленню олії буде працювати, як годинник.