Як виробляють соняшникову олію?

Соняшникова олія має рослинне походження. Це золотисто-жовта прозора рідина. З чого виробляють олію? З насіння соняшника, яке містить 39‒49% олії. Виготовлення соняшникової олії відбувається в кілька етапів. Перед тим, як перейти до відокремлення олії, необхідно підготувати насіння. Щоб відокремити її, використовують 2 розповсюджені технології: механічний віджим та екстракцію органічними розчинниками.

Щоб продовжити термін зберігання олії, її нагрівають і додатково обробляють. Ця оброблена, або, іншими словами, рафінована, соняшникова олія не тільки має довший термін зберігання, але також має вищу межу димлення. Нерафінована олія має характерний смак, тоді як рафінований продукт не має смаку та запаху. Як виготовляють рафіновану олію – докладніше нижче.

Процес переробки соняшникового насіння

Переборка насіння є першим етапом виробництва олії. Насіння соняшника має бути добре очищеним, ступінь забруднення лушпинням не повинен перевищувати 2%. Сировина подається на ділянку підготовки, де відбувається обрушка насіння. Подальший процес та вибір обладнання залежить від обраного методу виробництва, а також від кінцевого продукту — рафінованої чи нерафінованої олії.

Віджим (виробництво) соняшникової олії

Механічний віджим — найбільш екологічно чистий спосіб виробництва олії. Продукт зберігає велику частину мінералів та вітамінів. Цей спосіб частіше використовується для виготовлення нерафінованої олії. Але є й суттєвий недолік — низька продуктивність методу, в середньому 30%.

Існують 2 способи пресування олії:

 • однократне;
 • двократне.

Технологія виробництва соняшникової олії включає наступні дії. Однократне пресування здійснюється на лінії, що складається з вальцьового верстата, жаровні та маслопреса. Після очищення насіння подається до вальцьового верстата для подрібнення. Далі мезга прогрівається у жаровні та подається до шнекового маслопреса, де і відбувається віджим. За такою схемою залишкова олійність мезги складає 18-22%

Як виробляють соняшникову олію?

Добування олії з насіння соняшника за допомогою двократного пресування проходить за схожою схемою. Подрібнена макуха набуває необхідної вологості та температури у жаровні та подається у фор-прес попереднього віджиму. Олія подається насосом у ємність для зберігання. Жмих після попереднього віджиму подається у жаровню для повторної волого-теплової обробки перед остаточним віджимом у пресі. Після 2 етапів віджиму олійність макухи складає 8‒10%.

Після процесу віджиму олію очищують на лініях первинного очищення. В процесі використовуються фузоуловлювачі та фільтри.

Екстрагування соняшникової олії

Екстракція дозволяє отримати до 99% олії, що міститься у насінні соняшника. Це економічний та популярний спосіб виробництва рослинної олії. Перед початком екстракції макуху відправляють у прес, як і під час виробництва олії методом пресування. Це спрощує подальший процес екстрагування.

Для екстракції потрібен розчинник, яким зазвичай виступає бензин марок “А”, “Б”, гексан чи нефрас. Екстракція може виконуватись 3 способами:

 • Екстракція зануренням сировини. Це один з поширених методів виробництва соняшникової олії. У завантажувальний бункер екстрактора подають сировину, що попередньо пройшла віджим. Одночасно в екстракційну колону подається розчинник. Рідини рухаються у протилежних напрямках та з’єднуються. Так утворюється суміш, яка називається місцелою. Швидкість екстракції залежить від температури та вологості сировини, попередньої обробки. В подальшому процесі у випарниках розчинник видаляється.
 • Екстракція ступінчастим зрошенням розчинником. У цьому методі рухається лише розчинник, що дозволяє отримати концентровану місцелу з мінімальним відсотком домішок. Після очищення від твердих частин місцелу відстоюють та фільтрують. Екстракція цим способом триває довше.
 • Екстракція змішаним способом. Цей спосіб має 2 стадії екстракції. Перший крок — екстракція зануренням сировини. На цій стадії збільшується швидкість переходу олії до місцели. Другий крок — екстракція ступінчастим зрошенням, після чого місцелу відстоюють та фільтрують. Цей процес завершує вилучення рослинного жиру з твердого матеріалу.

Екстракція використовується тільки для виробництва рафінованого продукту, оскільки у процесі рафінації повністю видаляються залишки розчинника, а також сторонні смаки та запахи.

Рафінація соняшникової олії

Розглянемо, як роблять рафіновану олію. Рафінація здійснюється для покращення органолептичних показників олії: кольору, смаку, запаху та стабільності. Весь процес рафінування усуває немеханічні домішки, такі як вільні жирні кислоти, одоранти та фосфатиди.

Як виробляють соняшникову олію?

Процес рафінації включає кілька етапів, які проходять на комплексній лінії рафінації-дезодорації. Вона складається з 4 ділянок.

 • Гідратація і нейтралізація. Під впливом гідратації зі складу олії виводяться білкові та фосфоровмісні речовини, гідрофільні домішки. Відбувається нейтралізація вільних жирних кислот, вимивання мила та утворення соапстока.
 • Відбілювання — це процес обробки олії адсорбентами органічного походження, головною метою якого є видалення пероксидних сполук та фосфоровмісних речовин. Після відбілювання колір стає світло-жовтим.
 • Вінтеризація (виморожування). На цій ділянці віск та воскоподібні речовини у складі олії кристалізуються. В процесі виморожування кристали, що утворилися, видаляються зі складу олії.
 • Дезодорація. Ділянка використовується для видалення одорантів — речовин, які відповідають за смак та запах олії. Їх видаляють гарячою сухою парою під вакуумом. Ступінь очищення залежить від тривалості процесу.

Комплексна лінія рафінації-дезодорації включає все необхідне обладнання для якісного очищення продукту перед фасуванням.

Фасування соняшникової олії

Завершальним етапом у виробництві соняшникової олії є фасування.

Як виробляють соняшникову олію?

Для цього використовуються лінії розливу. Обладнання може мати відмінності:

 • двоблокові автомати складаються з машини розливу та закупорювального автомата;
 • трьохблокові апарати включають машини розливу, укупорки та ополіскування.

Сучасне фасувальне обладнання оснащене точним дозатором з похибкою +/- 0,5%. Потужні насоси дозволяють подавати до лінії розливу олію, що знаходиться у резервуарах на відстані кількох метрів. Це дозволяє автоматизувати процес. Етикетки на пляшках обов’язково мають відомості про виготовлення олії. На них вказано, з чого виготовлена олія, енергетична цінність, дата фасування тощо.

Компанія «ТАН» виробляє технологічні лінії для олійно-жирової промисловості. У нас можна замовити інжиніринг та конструкторські розробки для заводів будь-якого масштабу.