Завод з екстракції олії

Компанія “ТАН” пропонує комплексні послуги для олійно перероблюваних заводів. Ми продаємо обладнання та технологічні лінії, виконуємо шеф-монтаж і пусконалагоджувальні роботи на заводах різного масштабу. Екстракція олії розчинником – ефективний і популярний спосіб виробництва, і ми надаємо нашим клієнтам комплекс послуг із запуску олійноекстракційного цеху нашого виробництва.

Мета клієнта

Наш клієнт, ТОВ “Гідросенд”, поставив перед собою завдання запустити олійноекстракційний цех, щоб задовольнити зростаючий попит на соняшникову і соєву олію. Основною метою було відкриття заводу з оптимізованим процесом екстракції олії з насіння соняшнику і бобів сої, забезпечення високої якості продукції та максимальної ефективності виробництва.

Що було виконано

Фахівцями ТОВ “ТАН” були проведені дослідження і планування для визначення найбільш ефективних методів і технологій екстракції. Клієнт отримав необхідні дозволи та ліцензії. Цех розташований у м. Світловодськ Кіровоградської області. Наша компанія поставила підприємству сучасне обладнання для попереднього пресування та екстракції рослинної олії:
 • пресове відділення та лінію екстракції з насіння соняшнику продуктивністю 1000 тонн на добу;
 • лінію рафінації-дезодорації соняшникової олії продуктивністю 300 тонн на добу;
 • пресове відділення та лінію екстракції з бобів сої продуктивністю 600 тонн на добу.
Наша компанія встановила на заводі клієнта екстрактори карусельного типу. Така конструкція підвищує ефективність екстракції, виключає небезпеку засмічення решітки дрібними частинками сировини та полегшує вихід місцелли з шарів твердого матеріалу. Розчинник подається насосами зверху на сировину, проходить через її шар, розчиняє олію і через решітчасте днище зливається в місцелозбірник, розділений на сегменти. Кожен сегмент оснащений окремим насосом для подачі місцелли у верхню частину екстрактора. Екстрактор з таким принципом дії дає змогу отримати якісну рослинну олію та шрот із залишковою олійністю менш як 1%. Для керування і контролю виробничих процесів було встановлено комплексні системи автоматизації. Завод з екстракції олії

Процес екстракції рослинної олії

З метою підвищення ефективності екстракції на заводі клієнта було встановлено лінію попереднього пресування. Процес екстракції олії складається з трьох основних стадій: пресування сировини, екстракція розчинником і очищення шляхом дистиляції.
 • Пресування сировини. Перший етап виробництва охоплює подрібнення олійного насіння або плодів, таких як насіння соняшнику або соєві боби, для вилучення олії. Подрібнену сировину нагрівають, перш ніж відправити в екстрактор.
 • Екстракція розчинником. На цьому етапі розчинник, зазвичай гексан, використовується для вилучення олії з пресованого матеріалу (макухи). Розчинник відокремлює олію від твердого залишку, проникаючи глибоко в насіння. У результаті виходить суміш олії та розчинника – місцела.
 • Очищення олії від залишків розчинника шляхом багатоступеневої дистиляції. Місцела піддається багатоступеневому процесу дистиляції для видалення розчинника. Процес дистиляції включає нагрівання суміші за різних температур для випаровування розчинника, внаслідок чого залишається чиста рослинна олія.
Надалі екстрагована олія на заводі клієнта відправляється на лінію рафінації-дезодорації. Під час рафінації зі складу продукту видаляються домішки, колір, запах і смак. Готова олія відповідає всім стандартам ДСТУ, а також європейським стандартам якості.

Контроль якості продукції та автоматизація

Для забезпечення стабільної якості продукції та оптимізації виробництва на олійноекстракційному заводі впроваджено передові заходи автоматизації та контролю якості. Завод з екстракції олії

Опис методів автоматизації ліній видобутку та контролю якості олії

На заводі клієнта нами були встановлені системи автоматизації для управління всіма етапами процесу екстракції олії. Автоматизація містить використання датчиків, приводів і програмованих логічних контролерів (ПЛК) для регулювання температури, тиску та інших параметрів. Ці параметри визначають не тільки якість готового продукту, а й ефективність виробничих процесів. Автоматизовані конвеєри під контролем персоналу забезпечують процеси обробки матеріалів і пакування, підвищуючи ефективність і точність роботи. Системи автоматизації використовуються на всіх етапах виробництва:
 • автоприймання сировини з автомобільного транспорту;
 • олійно пресовий цех;
 • відділення екстракції продуктивністю 1000 і 600 т/добу;
 • відділення зберігання масла;
 • відділення зберігання шроту, макухи та лушпиння.
Встановлена система автоматизації дала змогу вирішити такі завдання:
 • оптимізація процесу керування заводом;
 • облік кількості сировини та готової продукції;
 • контроль процесу роботи технологічного обладнання;
 • аварійна сигналізація в разі зупинки окремих вузлів;
 • спрощення пошуку причин нештатних ситуацій;
 • забезпечення безперебійної роботи заводу.
Для контролю якості оливи на заводі застосовують передові аналітичні методи, такі як газова хроматографія і спектроскопія. Ці методи використовуються для аналізу ключових параметрів:
 • склад продукту;
 • вміст жирних кислот;
 • пероксидне число;
 • кислотність;
 • вміст води.
Моніторинг цих даних дає змогу підтримувати високі стандарти якості.

Огляд основних параметрів, що використовуються під час контролю якості оливи

Для забезпечення високої якості рослинної олії контролюються такі характеристики:
 • Вміст і співвідношення жирних кислот. Співвідношення насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот визначають для оцінки харчової цінності та стабільності олії.
 • Пероксидне число вказує ступінь окислення олії. Низьке пероксидне число означає кращу якість і триваліший термін зберігання продукту.
 • Кислотність вимірюють, щоб визначити свіжість і ймовірність згіркнення олії. Якісна рослинна олія має низький рівень кислотності.
 • Вміст води в олії необхідно ретельно контролювати, щоб запобігти росту мікробів і зберегти стабільність продукту.
Ці параметри досліджують у лабораторних умовах, відбираючи проби олії перед пакуванням у тару. Завод з екстракції олії

Висновок

Завдяки ретельному плануванню та інвестиціям у передові технології наш клієнт отримав сучасний олійноекстракційний цех з налагодженими виробничими процесами. Інтегровані процеси пресування сировини, екстракції розчинником та очищення олії методом рафінації забезпечують ефективне виробництво та отримання рослинної олії високої якості. Системи автоматизації істотно підвищують продуктивність, а суворі заходи контролю якості дають змогу пропонувати клієнтам продукт, що відповідає стандартам ДСТУ.